Digital water curtain

<

p style=”text-align: center;”>

ThumbnailNameSKUOriginUnitPriceBuyIntructions
ThumbnailNameSKUOriginUnitPriceBuyIntructions
Digital water curtain nozzle - 4mm diameterSC-4Viet Nampcs$0.6

Add to basket

Number of nozzles are used equal number of DWC length divide in to 12mm (the distance between nozzles are 12mm)
Digital water curtain solenoid valve2P025-06Đài Loanpcs$22.0

Add to basket

The quantity of solenoid valve is equal to quantity of nozzle
Power transfomer 24VDC - 21ADC24-21Viet Nampcs$80.0

Add to basket

Each power transformer supply for 64 solenoid valves, the quantity of power transformer is used equal the quantity of solenoid valve divide into 64
Bar led - 18W RGBSVT-LT18Viet Nampcs$80.0

Add to basket

Số lượng đèn led thanh dài 1m bằng tổng chiều dài màn nước (mm) chia cho 1000 (mm) nhân 2 (chạy 2 hàng đèn song song)
External threaded coupling - 13mm diameterPC12-01Viet Nampcs$0.5

Add to basket

Each DWC nozzle using 3 pcs to bring water from main pipe to nozzle
PE pipe - 8mm diameterPE-8Viet Nam100m$80.0

Add to basket

PE8 pipe using to bring water from main pipe to nozzles, need use about 400mm for each nozzle
Filter discLD-D60Viet Nampcs$60.0

Add to basket

Số lượng lọc đĩa bằng số lượng máy bơm cần sử dụng
Submersible pump 1Hp -220V - MH750MH750Đài Loanpcs$290.0

Add to basket

Lưu lượng nước của máy bơm (lít/phút) bằng tổng số lượng vòi nhân 1.5 (lít / phút)
Digital water curtain (DWC) stainless steel frameDWC-SUS304Viet Nammeters$850.0

Add to basket

The quantity (m) is equal the length of DWC
DWC Solenoid valves controller channel - VCC64VCC64Viet NamOutput$16.0

Add to basket

Number of chanel = Number of solenoid valves of system