Digital water curtain budget Quotations

Digital water curtain budget

ThumbnailNameSKUOriginUnitPriceBuyIntructions
ThumbnailNameSKUOriginUnitPriceBuyIntructions
Digital water curtain nozzle - 4mm diameterSC-4Viet Nampcs

Read more

Number of nozzles are used equal number of DWC length divide in to 12mm (the distance between nozzles are 12mm)
Digital water curtain solenoid valve2P025-06Đài Loanpcs

Read more

The quantity of solenoid valve is equal to quantity of nozzle
Power transfomer 24VDC - 21ADC24-21Viet Nampcs

Read more

Each power transformer supply for 64 solenoid valves, the quantity of power transformer is used equal the quantity of solenoid valve divide into 64
Bar led - 18W RGBSVT-LT18Viet Nampcs

Read more

Số lượng đèn led thanh dài 1m bằng tổng chiều dài màn nước (mm) chia cho 1000 (mm) nhân 2 (chạy 2 hàng đèn song song)
External threaded coupling - 13mm diameterPC12-01Viet Nampcs

Read more

Each DWC nozzle using 3 pcs to bring water from main pipe to nozzle
PE pipe - 8mm diameterPE-8Viet Nam100m

Read more

PE8 pipe using to bring water from main pipe to nozzles, need use about 400mm for each nozzle
Filter discLD-D60Viet Nampcs

Read more

Số lượng lọc đĩa bằng số lượng máy bơm cần sử dụng
Submersible pump 1Hp -220V - MH750MH750Đài Loanpcs

Read more

Lưu lượng nước của máy bơm (lít/phút) bằng tổng số lượng vòi nhân 1.5 (lít / phút)
Digital water curtain (DWC) stainless steel frameDWC-SUS304Viet Nammeters

Read more

The quantity (m) is equal the length of DWC
DWC Solenoid valves controller channel - VCC64VCC64Viet NamOutput

Read more

Number of chanel = Number of solenoid valves of system